loader image

Teambuilding

Packraft Trip > Teambuilding

PACKRAFT TRIP TEAMBUILDING.

Is jouw team toe aan een teambuilding activiteit of een leuke activiteit na een intensieve tijd op de werk vloer. Ons team verzorgt diverse bedrijfsuitjes met activiteiten waarmee je jouw team niet alleen een leuke dag bezorgen, maar ook nog resultaat boekt voor op de werkvloer. Op een leuke, actieve methode koppelen we binnen- en buitenprogramma’s aan elkaar. 

Op deze manier verzorgen wij méér dan een leuke dag. Zo gaan verder in op het mindset van het team of collega, ook het beter leren kennen van elkaar is een belangrijk onderdeel tijdens de teambuilding.

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een term die gebruikt wordt om activiteiten te omschrijven die letterlijk gericht zijn op ‘het bouwen aan teams.’ Het doel van teambuilding is veelal het verbeteren van samenwerking en interne communicatie tussen medewerkers. Daarnaast vormen het bevorderen van de sfeer en sociale cohesie ook belangrijke speerpunten. Verder is het vergroten van vertrouwen tussen collega’s vaak een focuspunt. Bij nieuw gevormde teams wordt teambuilding ook als instrument gebruikt om de nieuwe collega’s elkaar te leren kennen.

Teambuilding activiteiten?

Teambuilding activiteiten kunnen divers van aard zijn. Doorgaans zijn deze activiteiten actief en creatief en soms bevatten deze ook een wedstrijdelement. Vindingrijkheid, oplossingsgerichtheid, strategie, planning, rolverdeling, communicatie en bovenal samenwerking worden gestimuleerd. De groepsdynamiek, synergie, efficiëntie, effectiviteit en het groepsgevoel worden versterkt. Tijdens teamactiviteiten worden mensen vaak uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen, waardoor vaste denkpatronen worden doorbroken. 

Door iets geheel nieuws te doen, in een andere setting dan op de werkvloer, leren medewerkers elkaar op een andere manier kennen en dit zorgt voor groepsgevoel, ook wel ‘wij gevoel’ genoemd. Collega’s zien elkaar in een nieuw daglicht waardoor er een andere kijk op collega’s ontstaat, met meer onderling begrip en respect. Deze betrokkenheid en dit gevoel van ‘samen sterk’ zorgt voor verbinding. Waar afdelingen en teams voorheen soms verdeeld zijn, en men op eilandjes werkt, ontstaat nu een meer open en krachtig team. Voor eventuele verdere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Packraft Trip is leverancier
van Alpacka Raft

© Copyright 2023 Packraft Trip – All Rights Reserved – Algemene voorwaarden

Chat openen
Ask me anything!
Hi,

Nice to meet you!
If you have any questions regarding one of our trips or require further information, please don't hesitate to ask.

I am happy to help you!